13 April 2013

Contoh Gurindam

Contoh Gurindam - Gurindam adalah puisi Melayu lama yang terdiri dari dua bait, tiap bait terdiri dari dua baris kalimat dengan irama yang sama dan merupakan kesatuan yang utuh. Arti kata Gurindam sendiri berasal dari India, yaitu kirindam yang berarti mula-mula amsal atau perumpamaan.

Pada tulisan ini akan dipublikasikan contoh Gurindam kepada teman-teman semua. Adapun contoh Gurindam yang akan dipublikasikan tersebut adalah contoh gurindam pendidikan yang merupakan bagian dari contoh gurindam Indonesia.

Berikut adalah beberapa contog Gurindam, adapun contoh Gurindam ini diperoleh dari berbagai sumber situs internet, dan disajikan hanya untuk memperkaya khazanah karya sastra Indonesia, seperti halnya contoh syair dan contoh geguritan yang sudah dipublikasikan pada postingan terhadulu.
Raja mufakat dengan menteri
Seperti kebun berpagarkan duri

Betul hati kepada raja
Tanda jadi sebarang kerja

Hukum adil atas rakyat
Tanda raja beroleh inayat

Kasihkan orang yang berilmu
Tanda rahmat atas dirimu

Hormat akan orang yang pandai
Tanda mengenal kasa dan cindai

Ingatkan dirinya mati
Itulah asal berbuat bakti

Akhirat itu terlalu nyata
Kepada hati yang tidak buta

Dengan guru hendaklah hormat
Supaya badan hendak selamat
Demikianlah beberapa contoh Gurindam yang bisa dipublikasikan kepada teman-teman melalui tulisan ini. Semoga kiranya tulisan ini bermanfaat bagi Anda semuanya.

0 komentar :

Tulisan Terkait: